۱۳۸۹ تیر ۱۹, شنبه


پیش آگاهی‌: به مسلمانان و کسانی‌ که دلبستگی هایی به اسلام دارند دیدن این نوع کارتون‌ها توصیه نمی‌شود.

预测:穆斯林和伊斯兰教,这些利益不会查看这些漫画的建议。هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر