۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

امام صادق (ع) : آمیزش با پیر زنسبب پیری زودرس است

امام صادق (ع) : چهارچیز سبب پیری زودرس است : خوردن گوشت خوک . نشستن بر جای نمناک . بالارفتن از پله . و آمیزش با پیر زن. تحف العقول صفحه 540