یکشنبه ۲ خرداد ۱۳۸۹ ه‍.ش.

کارتونی از عایشه و محمد


I received cartoons about Mohammad and Aisha . this is one of them.